آغاز یک ارتباط کلامی، چطور و چگونه؟

ساعت چنده؟
من شما رو جایی ندیدم؟
و …
این‌ها چند سوال هستند که برای آغاز یک گفتگو به کار گرفته می‌شن. گفتگوها معمولا از یه نقطه اشتراک نشأت می‌گیرن، نقاطی مثل سابقه مشترک، باور مشترک، مشکل مشترک و… . سوال‌ها راهی برای کشف اشتراکات هستند.
پرسیدن یک آغازه، آغاز گفتگو با جستجوی اشتراکات و هر نقطه اشتراکی مسیر خودش رو طلب می‌کنه و فایده خاص خودش رو داره.
شما چه راه‌های دیگه‌ای سراغ دارید؟
چه سوالات دیگه‌ای؟

1 پسندیده

چقدر این متن جالب بود
روز خوبی بود؟
امروز چندمه؟
معنی اسمتون چیه؟
شما هم موشن گرافیک کار میکنید؟:slight_smile:
علاوه بر سوال پرسیدن من فکر میکنم ارتباط چشمی یا لبخند هم میتونه به این آغاز و جرقه کمکی کنه

1 پسندیده