آیا ادم به مرور زمان ترسوتر و محتاط‌تر میشه؟ چرا؟

تهور

2 پسندیده

67_36
بله.من خودم فکرمیکنم به دلیل این که خیلی چیزها رومیبینن وخیلی چیزهارومیشنون که شاید دردوران پیری وبزرگسالی دیگر ان شوروهیجان جوانی روندارند.مشکلات جسمانی پیری وبزرگسالی هم مانع انحام بعضی کارها میشه به خاطر همین بعضی واسه خودشون محدودیت تعیین میکنند.

2 پسندیده