آیا اسم موشک آریان، یک اسم ایرانی هست؟

موشک آریان ۵، همون موشکی هست که باهاش تلسکوپ جیمز وب به مدارش فرستاده شد.
جایی تا به حال ندیدم این موضوع بحث بشه. ولی آیا یک اسم ایرانی هست یا صرفا شبیه اسم ایرانی هست؟