آیا ایرانی ها کم مطالعه میکنن؟

نوآ۰۰۶

#24

یه نکته ای که اخیرا بهش پی بردم اینه که کلا امار گرفتن نبود کار هر امارگیری :slight_smile: تحلیلش که دیگه هیچی.
اکثر آمارها با جامعه های 1000 نفری انجام میشن. و خطای زیادی دارن با این حال به از هیچی هستن اما اگر تحلیل بد و نمونه گیری اشتباه همراه بشن که دیگه خیلی نگران کننده ست.

ولی یه موسسه ای که خیلی ها روشش رو قبول دارن گالوپ هست. شاید امارها رو وقتی میخواییم بهشون ایمان بیاریم، باید بررسی کنیم یه گام قبلترش رو که اون کسانی که امار گرفتن روششون درست بوده یا نه.