آیا با بقیه مثل خودشون رفتار کنیم؟

اینکه هر فرد با ما چگونه رفتار میکند، به این معنی است که دوست دارد ما هم به همان شکل با او رفتار کنیم؟

نحوه پاسخ به رفتار افراد

5 Likes

یه بار سرِ یه موضوعی با برادرم قهر کردم (مقصر من بودم) اونم تصمیم گرفت با من مثل خودم رفتار کنه و قهر کرد.

یکســال و نیم این قهر طول کشید.

یه روز اون تصمیم گرفت که دیگه با من مثل خودم رفتار نکنه و برای آشتی پاپیش گذاشت

بعد از این اتفاق خیلی خودمو سرزنش کردم که چرا این همه مدت کینه به دل گرفتم و غرورم اجازه نداد که ببخشمش.
موضوعی که وجود داره اینه که وقتی شما با کسی قهر می‌کنی, مغزت دائما مدرک جمع میکنه تا بهت نشون بده که اون آدم چقدر پلیده.

بعد از این اتفاق ما دوتا خیلی به هم نزدیک شدیم و بیشتر از قبل با هم برادر بودیم.

درسی که داداشم به من یاد داد این بود که "با بقیه نه مثل خودشون, بلکه مثل خودت رفتار کن"

5 Likes

نه! با بقیه مثل خودت رفتار کن.
اگر قرار باشه با هرکس مثل خودش رفتار کنیم چی میشه؟ مثلا با یه ادم بی ادب،بی ادب باشیم. با یه ادم بد زبان، بد زبانی کنیم. با یه آدم لات، شکل خودش رفتار کنیم. پس چی از خودِ ما میمونه؟ آیا ما آینه ی رفتار اونها هستیم که کارهاشونو تکرار کنیم و هرروز به یه شکلی دربیایم؟ خب طبیعتا نه.
شما یه آدمی هستی با یه سری ویژگی ها و اخلاقیات خاص. شما با مردم بر اساس اونچه که هستی برخورد کن. اگر کسی توی رفتار از شما بهتره، میتونی ازش یاد بگیری. و اگر از شما پایینتره و در شان شما رفتار نمیکنه، ازش دوری کن و ارتباطاتتو باهاش به حداقل برسون.

خودت باش. رفتاری که مال خود خود توئه به این “تو” معنی میده.

3 Likes

بستگی داره چه جور موقعیتی باشه… مثلا من تازه با یه نفر آشنا شدم اگه اون دروغ گوئه به نظرتون مقبوله منم شبیه اون بشم و جایگاه انسانی خودم رو تقلیل بدم؟! طبیعتا نه…
ولی یه جایی من دارم با یه آدمی زندگی میکنم… مثلا من خودم خوابگاهی ام… ساعت ۱۲ خاموشیه ولی دوستم رعایت نمیکنه… منم شب قبل از امتحانش که میخواست بخوابه چراغ رو دیر خاموش کردم و اون بعد از اون ماجرا دیگه کارش رو تکرار نکرد…
در کل به نظرم آدم باید شخصیت خودش رو توی هر شرایطی حفظ کنه مگر اینکه یه جایی بهش ظلم بشه و طرف مقابل از رفتار خوب ما اشتباه برداشت کنه و فکر کنه ما متوجه اون کارش نمیشیم یا اینکه اون رفتارش آزارمون نمیده که به نظرم باید همرنگ خودش شد تا شرایط براش ملموس تر باشه بلکه درک کنه…

1 Like