آیا با درجه‌بندی تورهای مسافرتی، موافقین؟

خوبه که تورهای مسافرتی برحسب شرایط افراد شرکت کننده درجه بندی بشن و از هم مجزا بشن؟ مثلا برحسب شرایط و توانایی های جسمی افراد. یا اینکه همه جور آدمی تو تور کنار هم باشن و با هم کنار بیان. مثلا سرعتشونو بخاطر افراد کم توانتر پایین بیارن و جاهایی که لازمه بهشون کمک کنن؟

4 پسندیده

کار خوبیه. به نظرم در این حالت فرد خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر میتونه تور مسافرتی مورد نظر خودش رو پیدا کنه و از سفر لذت ببره تا اینکه وجود مشکلاتی در تور مسافرتی باعث بشه خیلی از سفرش لذت نبره.

2 پسندیده