آیا بدون تکنولوژی در دنیای امروز، می توانیم زندگی کنیم؟

تا چه حد تکنولوژی موجود در دنیای امروز مورد نیاز واقعی بشر است و در چه مورادی بیش از حد نیاز است؟

b68b3e023699b273baa16ca52ce4a3d6

4 پسندیده

بدون تکنولوژی میتونیم زندگی کنیم، و قبلا هم این کار رو کردیم و الان هم اقوامی در گوشه های بکر دنیا هستند که بدون تکنولوژی زندگی می کنند، خوب ما هم جزیی ازین طبیعتیم؛ اما مسأله اینجاست که همین که شروع کردیم به استفاده از تکنولوژی، به تکنولوژی های بعدی یا پیشرفت تکنولوژی های قبلی نیازمند و وابسته شدیم.

2 پسندیده

من فکر میکنم تکنولوژی داره نیاز به جاه طلبی انسان ها و رسیدن به مرزهای ناممکن رو پوشش میده. یعنی بحث خواسته این وسط مطرح میشه و نه نیازهای پایه. من دلم میخواد برم به کره ماه، با اینکه نیازی ندارم حتما به اونجا برسم. من دلم میخواد یه ارتش از رباتهایی داشته باشم که هر چی میگم، بدون فکر بگن چشم! من دلم میخواد … .

4 پسندیده