آیا برای کاهش ترافیک در مسیرهای رفت و برگشت، می توان جداکننده وسط اتوبان ها را متحرک ساخت؟

با توجه به این موضوع که در اکثر اتوبان ها ترافیک در ساعات صبح به سمت مرکز شهر و در ساعات عصر، برعکس می باشد، می توان برای کاهش ترافیک عبوری گاردریل وسط اتوبان ها را متحرک ساخت تا با جابه جایی آن ها ترافیک اتوبان ها را کاهش داد؟

در ادامه ی موضوع عامل ترافیک خیلی از خیابون ها عرض کمشون هست.

3 پسندیده

منظورتون این هست که تو اون ساعت ها، مثل دور برگردون عمل کنه اون تیکه از مسیر که گاردریل هاش برداشته شده؟

مشابه جاده چالوس، که یه موقع هایی یه طرفه میشه تا عرض جاده به نفع ترافیک استفاده بشه، فقط کمی اصولی تر، طوری که به جای نیاز به پلیس و صرفا با جابجایی گارد ریل بشه عرض خیابون رو تنظیم کرد.

اتفاقا ایده ی خیلی جالبی میشه،‌ مخصوصا با توجه به اینکه در اکثر جاها معمولا یکی از مسیرهای رفت و برگشت هست که ترافیک داره و نه هردوش.

حتی میشه به جای گاردریل فیزیکی که جابجاییش مشکله، از تصویرپردازی های هولوگرافیک کمک گرفت و گارد ریل های غیرواقعی ایجاد کرد. چیزی مشابه تصویر فقط در خط جداکننده ی دو سوی خیابون.
#ایده‌پردازی

2 پسندیده

یعنی بشه عرض اتوبان را با توجه به نیاز و ترافیک تغییر داد، عرض مسیر پر ترافیک تر بیشتر و عرض مسیر برعکس آن، کمتر گردد.

1 پسندیده

ایده خوبی هستش، اما خیلی هزینه بر هستش. چون در این صورت گارد ریل های اتوبان ها هم باید متحرک باشن و هم باید استحکام کافی رو برای جلوگیری از ورود ناشی از تصادف خودرو در خطوط مخالف رو هم داشته باشن.

ایده: گاردریل ها سنگین باشن و همگی با یه سیستم برق رسانی به هم متصل باشن و هر بار با برقراری جریان جا به جا بشن و وبه دلیل سنگینی نسبی شون و همینطور اتصالی که به هم دارن به راحتی در اثر تصادف نابود نشن.