آیا بهتره از پلاستیکی استفاده کنیم که زود تجزیه میشه؟


وقتی صحبت از پلاستیک میشه گزینه‌های مختلفی برای استفاده داریم؛ انواع کیسه‌ها و ظرفای پلاستیکی وجود دارن. بعضی از این انواع پلاستیک‌ها زودتر از بقیه‌شون تجزیه میشن. آیا این تجزیه به معنی برگشتن به طبیعته؟ اصلن برگشتن به طبیعت یعنی چی؟

2 Likes