آیا بین زلزله و فصول سال رابطه‌ای وجود داره؟

یه چیزی که به نظر میرسه و ممکنه اشتباه باشه اینکه گویا اکثر زمین‌لرزه‌ها در فصل پاییز و زمستان (فصول سرد) رخ میده مثل برخی زلزله‌های که در سالهای اخیر رخ داده.

برام سوال پیش اومده که آیا بین تحولاتی زمین‌شناسی که منجر به زلزله میشه با فصول سال رابطه‌ای وجود داره؟
آیا در فصل‌های سرد پاییز و زمستان زلزله بیشتری رخ میده؟ و برعکس در فصول گرم وقوع زمین‌لرزه کاهش پیدا میکنه؟
آیا از نظر علمی رابطه‌ای بین این دو وجود داره؟!

6 پسندیده

نه از نظر آماری ربط خاصی نداره:

https://www.usgs.gov/faqs/there-earthquake-weather?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

مثالهای زلزله‌های بزرگ ایران هم چیز خاصی رو نشون نمیده:

5 پسندیده