آیا تجربه حس یا دریافت مشترک با کسی از راه دور رو داشتید؟

دل به دل راه داره؟
ذهن به ذهن چطور؟
تا حالا تجربه فکرکردن و حس یا دریافت مشترک با کسی از راه دور رو داشتید، مثلاً به یاد کسی بیوفتید اونم خبردار شه، یا هردوتون بدون اینکه خبر داشته باشید در یه بازه زمانی کوتاه و مشخص به یک مسأله یا خاطره مشترک فکر کنید و بعد نشونه‌هاش پیدا بشه و دربارش حرف بزنید؟
اسم این جورحس‌ها چیه؟ تله‌پاتی؟ واقعیت داره؟ تا چه حد؟ اصلاً منشأ تله‌پاتی چیه؟ به چه ویژگی‌های ذهنی ربط داره؟ میشه به روح ربطش داد؟

دل به دل راه داره

4 پسندیده