آیا تعویق تور مسافرتی به زمان بازنشستگی، خوبه؟

چه کسانی تور های مسافرتیشون و گذاشتن وقتی بازنشسته بشند؟ همون زمانی که دیگه سنی گذشته و دور خودمونم هم نمی تونیم دور بزنیم چه برسه به اینکه بخوایم بریم تور مسافرتی

تور بازنشستگی

3 پسندیده