آیا حرف های خودتون رو برای دوستانتون سانسور میکنید؟

اگر آره دلیلش چیه و اگر سانسور نمیکنید در عوض چه چیزهایی بدست میارید؟ گاهی دیدیم که میخواهیم چیزی بگیم ولی بارها در فکر خودمون تقطیع و اصلاحش میکنیم در حالی که ضرورتی نداره . گاهی مثل شعر گفتن سعی میکنیم چکش کاری کنیم و گاهی هم نه هر چی میاد ساخته و پرداخته میکنیم .