آیا حساب بین المللی دارین؟

با توجه به تحریم ها
ما ایرانی ها هم میتونیم داشته باشیم آیا

?
باید پاسپورت داشته باشیم؟ یا اقامت خارج رو؟

چقدر باید هزینه کنیم؟
از کحا باید اقدام کنم؟

بعد اگر باهاش برای خارجی ها کار کنم و درامد دلاریم توی حسابم باشع

میتونم توی ایران چنجش کنم ب ریال و استفاده کنم؟

1 پسندیده