آیا حشرات هم مغز دارند؟

واکنشهای عصبی و احساسی در حشرات از چه عضوی دستور می‌گیرند؟ یا اینکه رفتار حشرات را بر چه اساسی میشه سنجید؟

آیا حشرات هم مغز دارند؟

5 پسندیده

اره مغز دارن مثلا مورچه تقریبا 250 هزار سلول مغزی داره
نمیدونم مدل فکر کردنشون دقیقا چطوریه. ولی مثلا میدونم که فاصله شون رو تا خونشون به صورت قدم شمار میرن. و یعنی اگه پاهاشون رو یه طوری کوتاه یا بلند کنیم (فاصله قدمهاشون کم و زیاد میشه) و خونه رو پیدا نمی کنند.
سطحی از تفکر رو پس دارن ولی خیلی سطحی تر از انسان هست مسلما.

10 پسندیده

امیدوارم پاسخ بنده برای دوستان تجربی ملال آور نباشد!
مغز حشرات از تعدادی گرهِ به هم جوش خورده (1) تشکیل شده و به همراه یک طناب عصبی شکمی (2) دستگاه عصبی مرکزی را می سازد.
طناب عصبی شکمی حشرات در فواصلی معین دارای گره های عصبی است که از این گره ها،رشته هایی عصبی به سوی دست و پا کشیده شده است،رشته های مذکور دستگاه عصبی محیطی را تشکیل می دهد،در واقع پیام های ارسالی از مغز از طریق همین رشته ها به اندام حرکتی حشره خواهد رسید.

پاورقی طور!
1-گره(Segmental Ganglia):مجموعه ای از جسم سلولی نورون ها
2-طناب عصبی شکمی(Ventral Nerve Cord):مجموعه ای از آکسون ها و دندریت ها(در انسان طناب عصبی پشتی وجود دارد که در واقع همان نخاع است.)

در مجموع این ساختار دستگاه عصبی حشرات به روایت زیست شناسی دبیرستان! است،حالا در مورد تفکر این موجودبه نظرم باید ابتدا تعریفی از تفکر ارایه دهیم و سپس در این مورد بررسی های لازم انجام شود.

1 پسندیده