آیا خونریزی از سیاهرگ بازو باعث مرگ میشه؟

روز بخیر دوستان. خون ریزی از سیاهرگی که قسمت کوبیتال میانی هست باعث مرگ میشه؟ و اینکه حدودا چه مقدار زمان نیاز داره؟

1 پسندیده

خب هرکی جواب داد منو ریپ بزنه بیام جوابمو بگیرم
حالا اگه سبب مرگ میشه روش خوبی برای خودکشی هست؟