آیا درباره گل‌سنگ چیزی می‌دونید؟

درباره گل‌سنگ چی می‌دونید؟
گل‌سنگ‌هاچه نقشی در چرخه حیات دارند؟
کجاها و درچه شرایط محیطی و آب‌ و هوایی گل‌سنگ‌ها بوجود میان، تا حالا بهشون توجه می‌کردید؟

گل‌سنگ

3 پسندیده

تا جایی که یادمه گلسنگ حاصل همزیستی جلبک و قارچه و در ابتدای حیات روی زمین (در خشکی) نقش خاکزایی داشتن.

الان گلسنگ نماد پاکیزگی هواست و در شهر ها دیگه دیده نمیشه متاسفانه.

4 پسندیده