آیا درخت‌ها هم جنسیت دارن؟

درخت‌ها هم جنسیت دارن؟ اگر دارن چه تفاوت مشهودی بینشون هست؟

3 Likes

من میدانم که حد اقل در مورد درخت خرما تفاوت جنسیتی وجود داره و حتما باید باگرده افشانی جنس ماده را بارور کرد تا خرما بدهد

3 Likes