آیا در شرایط اضطرار اقدام به دزدی می کنید؟

فرض کنید خدای نکرده، یکی از عزیزان تون ( دور از جون عزیزان شما) گرفتار یک بیماری خاص هست، دارویی که می تونه حالشو بهتر بکنه تنها تو یک داروخونه هست، وقتی مراجعه بکنید داروخونه چی قیمت رو چندصد برابر قیمت واقعی بهتون میگه. مثلاً یک میلیارد تومان. ۱۰ ساعت فرصت دارید تا بیمارتون رو نجات بدید، تهیه یک میلیارد تو ۱۰ دقیقه براتون ممکن نیست، داروخونه هم تا نقدا پول رو نگیره دارو رو نمیده.
اگه راهی برای دزدیدن دارو موجود باشه، چنین کاری رو می کنید؟پاسخ چه منفی باشه چه مثبت لطفاً دلیل رو بگید.

1 Likes

تا در این شرایط قرار نگیریم نمیتونیم به طور قطع جواب بدیم. :unamused: فشار روی آدم گاهی به قدری زیاده که ممکنه چشم روی همه چی ببنده

من خودم در اولین فرصت اون دارو رو می دزدم …، دلیلش رو فعلا نمیگم.

1 Likes