آیا دی آمونیوم فسفات کود هست؟

بله باید بدانید که این ماده هم نوعی کود فسفاته به حساب می آید و هم در گرید خوراکی می تواند به عنوان یک افزودنی غذایی مورد استفاده قرار بگیرد.

دی آمونیوم فسفات کود فسفاته ای است که از اسید فسفریک به دست می آید