آیا راهی برای غلبه بر ترس از سخنرانی می‌شناسید؟

یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین ترس بین مردم مختلف جهان ، ترس سخنرانی در جمع است . آیا شما چنین ترسی دارید؟ راه‌کارهای مقابله با این ترس چیست و چگونه می‌توانیم بر این ترس غلبه کرده و یک سخنرانی خوب در مقابل جمعیت داشته باشیم؟

راههای غلبه بر ترس از سخنرانی

7 پسندیده

چون تمرین نداریم ! چون اعتماد بنفس نداریم چون درس انشا و آئین نگارش را مهم ندانستیم. معلمانی که برای درک شاگردانشون روش کنفرانس دادن به شاگردان توصیه میکنند قدمهای مثبتی در این زمینه بر می دارند
هم مطلب برای دانش آموز بهتر جا میوفته
هم شاگرد اعتماد بنفس پیدا میکنه

2 پسندیده

بله من هم این ترس رو دارم.
روش هایی برای کم تر کردن اون وجود داره. مثلا تسلط کامل بر محتوای سخنرانی و نه صرفا حفظ کردن اون، جوری که اگه کاغذهاتونو فراموش کردین یا برقا رفت و اسلاید نداشتین بازم بتونین خیلی مسلط سخنرانی رو پیش ببرین. یکی دیگه اینکه تمرینش کنید، برای دیگران و برای خودتون جلوی آینه. تیترهای مهم رو هم روی کاغذ یادداشت کنید تا در موقع سخنرانی، خیالتون جمع باشه که عنوان خاصی از قلم نمیفته.

تجربه ای که خودم داشتم در دفاع از پروپوزال ارشدم بود که قبلش همه اینکارها رو کرده بودم و افراد حاضر هم همگی اساتیدِ آشنا و دو نفر از دوستانم بودند. با این وجود در دو سه دقیقه ی آغازی، صدام میلرزید و خیلی تند تند حرف میزدم. حالتم کاملا غیر ارادی بود و میشه حدس زد که چقدر وجهه م رو در اون جلسه تحت تاثیر قرار میداد! پس گفتم : " لطفا لرزش صدای منو ببخشید، همگی به استرس این جلسات آشنا هستید، تا چند دقیقه ی دیگه کاملا به اوضاع مسلط خواهم شد". با گفتن این جمله، لبخند رضایت و تایید رو روی لب حضار دیدم. و کنترل شرایط غیرارادی رو به دست گرفتم و تا آخر خیلی خوب پیش رفتم و حتی به راحتی و بدون هیچ ترس و دستپاچگی به سوالات با دقت پاسخ دادم.

3 پسندیده