آیا راهی برای کنترل خواب وجود دارد؟

بنظر شما آیا راهی وجود داره که بشه خوابی رو به اختیار خودمون ببینیم؟

یا مثل فیلم تلقین، به خواب همدیگه نفوذ کنیم؟
یا اینکه تو خواب یه زندگی رویایی برای خودمون بسازیم؟!

2 پسندیده

ظاهرا امکاناتی برای این وجود داره. توجه کنید که نه به صورتی که کاملا پیش‌بینی‌پذیرش کنه. ولی یه جا میدیدم که توضیح می‌داد سناریوی خواب بنویسید. و توضیح میداد که عناصر خواب چه فرقی با عناصر بیداری داره. به این صورت وقتی داستان‌هایی با عناصر خواب بنویسید، امکان اثرگذاری روی خواب هم پیدا می‌کنید.
فکر می‌کنم منبعش هم یه کتاب بود. ولی اصلا خاطرم نیست که اون عناصر چی بودن و منبعش چی بود.