آیا راه رفتن روی پله برقی به ضرره دستگاهه؟

اگه بله، چرا جدیدا میگن سمت راست پله واستیم؟

راه رفتن روی پله برقی

اصطکاک در حال راه رفتن در این مسئله خود را نشان می دهد. موقع بالا رفتن پله برقی اگر روی پله به بالا بروید، پله زیر پای شما به عقب می رود که بستگی به سرعت شما دارد. پس در خلاف جهت حرکت دستگاه به پله برقی نیرو وارد می کنید. اگر تعداد کسانی که این کار را می کنند زیاد شود نیروی قابل ملاحظه ای درست می شود. بقیه قصه هم که معلوم است:joy::confused:

1 پسندیده

سمت راست چون کسانی که می خواهند از ما جلو بزنند و شاید :smirk: عجله دارند بتوانند به کارشان برسند

1 پسندیده

اگر درست فهمیده باشم، یعنی حرکت روی پله برقی در جهت حرکت خود پله نیروی در خلاف جهت حرکت پله به آن وارد میکند. با این حساب باز کردن راه برای افرادی که میخواهند روی پله ها راه بروند، باعث کاهش عمر پله ها میشه. :hushed:

این نیروی اصطکاک حرکتی که گفته شد، آیا روی پله برقی هایی که مشابه سطح شیب دار هستن ، کمتر نمیشه؟

برای اینکه افراد باعجله، بتونن سریع تر به مقصد برسند، چه راه هایی غیر از دویدن روی پله برقی هست؟