آیا شما سحرخیز هستید؟

۵صبح رو دوست دارم.

هوای نابیه،هنوز ماشینا نیومدن بیرون، هنوز مردم تو کوچه و خیابون شروع به تنفس نکردن.
هنوز همه جا ساکته، همه خوابن. آدم آرامش داره. به دور از شلوغی روز، آدم توی سکوت ذهن خودش زندگی می‌کنه. راه برای نفوذ تا اعماق ناخودآگاه بازه. چیزایی به ذهن آدم می‌رسه که وسط روز خبری ازشون نیست.

اما بالاخره می‌گذره و وارد هیاهوی روز می‌شیم. فضایی پر از تکاپو و غوغای مردم. فشار رقابت برای مسابقه‌ی زندگی. فشار بی‌امان مقایسه و آدمایی که توی این رقابت پوچ، خودشون هم تهی می شن. تهی از خودشون.

اما باید راهی باشه. باید یه جوری بشه اون سکوت محض رو، اون محوطه‌ی امن خصوصی رو حفظ کرد. انگار آدم وقتی حریم شخصی خودشو از دست می‌ده، دیگه خود واقعیش نیست. تغییر می‌کنه. یه چیز دیگه می‌شه.

اگرچه اول صبح، خیلی کوتاهه، ولی این روزا دارم سعی می‌کنم یه جوری پهنش کنم، ورزش بدم تا کش بیاد و کل روزمو در بر بگیره تا شب.
می‌خوام تو کل روز خودم باشم و این تعاملاتم با بیرون نباشه که منو تعریف می‌کنه. می‌خوام «من» فقط و فقط تعریف بشه با «سکوت ذهن» خودم.

7 Likes

اره خیلی دوست دارم سحر خیزی رو بخاطر همین 90 درصد اوقات شبها قبل از 12 میخوابم ولی در موارد کمی 5 بیدار میشم ولی این ساعت رو خیلی دوست دارم بخاطر سکوت و تلاقی شب و صبح

2 Likes

تلاقی شب و روز… زیبا بود!:ok_hand:t2:

۱۲ تا ۵ کمه. برای ۵ بیدار شدن باید ۹-۱۰ خوابید. ولی واقعا زندگی آدم تنظیم می شه:clap::clap:

3 Likes

ده و نیم تا یازده بهترین زمانه به نظرم گاهی صبح ساعت 4 -5 -6 بیدار میشم و بعد یک ساعت بیداری دوباره می خوابم اینم روش خوبیه

با اینکه آدمی هستم که از شلوغی و سرو صدا لذت می برم! و حس زندگی به من القا میشه اما در مقابل هم زمان هایی که 5 صبح بیدار میشم و اون سکوت، اون خواب بودن بیشتر آدما، اون خلوتی و اون آرامش هم برام لذت بخشه و انگار که دنیا از دور تند برام کندتر شده و همه چیز رو بیشتر لمس میکنم روز بیشتر برام کش میاد و اون استرس درونی اون بدو بدو درونیم آروم میشه.
کس نديده ست ز مشک ختن و نافه چين آن چه من هر سحر از باد صبا مي بينم

4 Likes

ای هدهد صبا به صبا می‌فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

1 Likes

این خیلی خوبه که زود بخوابیم به شدت روی سلامتی تاثیرات مثبت داره اما واقعا بیدار شدن زود هنگام وسحر خیزی انگیزه میخواد
به تجربه شده که ساعت 9 شب خوابیدم و سه صبح از خواب بیدار شدم اما انگیزه ای برای بیدار موندن نبوده ! :grin: