آیا قبول دارید تاریک ترین لحظه درست قبل از طلوع آفتابه؟

اسفند سختی رو پشت سر گذاشتم. شرکتی که در اون کار می کنم تصمیم به تعدیل نیرو داشت و من تمام اسفند دنبال کار می گشتم. یک شرکت دیگه سه مرحله مصاحبه رفتم و ده روز بعد از مصاحبه سوم رد شدم. همه چیز خیلی برام بغرنج شده بود. اما من آروم بودم.
تجربه به من نشون داده وقتی همه چیز خیلی پیچیده میشه و حس می کنی درها به روت داره بسته میشه معمولا یک چیز خوبی در انتظارته. من چند بار این اوضاع رو تجربه کردم. برای همین منتظر اون نور روشنی بودم که به انتظارمه.
شما چنین تجربه ای داشتید؟ قبول دارید هر وقت در بدترین اوضاع قرار دارید دقیقا مقدمه یک خبر خوب داره چیده میشه؟

7 پسندیده

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور(حضرت حافظ)
نظام هستی بر حرکت و تغییر بنا شده پس حتما تغییر حاصل خواهد شد ولی نکته ای در آن هست که بتدریج هرکسی بنوعی دیر یا زود درک خواهد کرد . هرکه زودتر دریابد سعادتمند تر خواهد بود.

4 پسندیده

اولن که اصلن موافق نیستم قبل طلوع آفتاب آسمون به مرور روشن میشه.

اما حرفی که میزنی درسته فقط دوست دارم یه چیز کوچیک بگم تو از کجا میدونی که تمام این مشکلاتی که داری تجربه می کنی آموزشی نیست برای شرایط بدتر که در اون بتونی از آموختت استفاده کنی؟ مثلن وقتی می خوای پاپکورن بخری پاپکورن بهتری بخری…

2 پسندیده