آیا ما در قبال دیگران مسئول هستیم؟ یا فقط در برابر خودمان مسئولیم؟

امروز داشتم کتاب جدیدی که از کتابخونه گرفته بودم رو میخوندم که با این سوال برخورد کردم…
جواب خودم این بود که ما در قبال دیگران مسئولیم… هر اتفاقی که برای یک فرد میفته چه مستقیم و چه غیر مستقیم ما هم توش نقشی داریم و نمیشه گفت که اون موضوع فقط به اون فرد مربوط میشه نه به ما
دوست داشتم بدونم نظر پادپرسیا چیه؟ :thinking:

3 Likes

ما در قبال خودمان و خانواده و اطرافیان و دوستان و جامعه و وطن و… مسئولیم

1 Likes