آیا متانول خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد؟

باید بگوییم این الکل جز مواد ضدعفونی کننده به حساب نمی آید و به دلیل سمیت بالای آن می تواند سبب مسمومیت های زیادی شود. توصیه می شود تنها از الکل های ضد عفونی کننده مانند اتانول و ایزوپروپیل الکل استفاده نمایید.

متانول ماده ای خطرناک و سمی است که هرگز نباید برای ضدعفونی سازی مورد استفاده قرار بگیرد.

متانول بیشتر در صنعت کاربرد دارد. تولید اسید استیک و فرمالدهید از جمله کاربرد های این ترکیب به حساب می آید.

1 پسندیده