آیا مهمه کی از کنارمون سبقت گرفته؟

مورچه ها خیلی راحت تر از انسان ها از پس ترافیک برمیان. شاید یه دلیلش این باشه که غرور کمتری دارند و اگه کسی ازشان جلو زد، روش تمرکز نمیکنن و سریع سبقت رو جبران نمیکنن. و یا سرعت حرکتشان در اثر عبور مورچه های کناری، زیاد نمیشه.

در حالی که تو یه سیستم انسانی، وقتی ماشینی از کنار مون رد میشه، ناخوداگاه سرعتمون میره بالا، حتی وقتی قصد تلافی این سبقت رو نداریم.

آیا میشه طراحی ماشین‌ها رو طوری تغییر داد که وقتی ماشین ها از کنار هم رد میشن، تمرکز راننده ها کمتر پرت سرعت ماشین رد شده، بشه؟ چه جوری؟

2 پسندیده

چرا مثال مورچه ها؟ خودمون تو پیاده رو ها اگه کسی ازمون جلو بزنه این حسی که گفتین رو پیدا نمیکنیم. چون سرعتمون بر مبنای نیازمونه.
غیر از مسائلی که من نمیدونم چی هستن ولی وجود دارن و این حس رقابت رو در رانندگی ایجاد میکنن، خانم یا آقا بودن راننده هم گاهی وقت ها مهمه . خودم آدمایی رو میشناسم که عقیده شون اینه که هیچ وقت نباید پشت ماشین یه خانم رانندگی کنن و به هر نحوی هست باید ازش جلو بزنن!

2 پسندیده

من هم تجربه ی مشابهی مخصوصا در جاده های بین شهری دارم.

1 پسندیده

درینصورت باید ماشین نامرئی بسازیم :grin:
در غیر این صورت غرور انسان ها هیچ وقت اجازه نمیدهد که ماشینی از پهلویش بگذرد و صبغت را جبران نکند!

ما باید کمی فرهنگ هر چیزی را در خود مان به وجود بیاوریم و از جمله یکی آن فرهنگهای با ارزش فرهنگ رانندگی است، اگر کسی از ما صبغت گرفت ما این کار را نکنیم و به خودمان بگوئیم هنگاه اکسیلریت دادن ماشین نفت بیشتری مصرف میکند و استهلاک بیشتر هم میشود پس اینطور میتوانیم خودمان را قناعت بدهیم که ما بیهوده ماشین مان را اکسلریت ندهیم و دنبال صبغت کننده ندویم و بیهوده ایجاد ترافیک نکنیم. (" از هر چیزی باید عاقلانه استفاده کنیم و سنجیده!")