آیا هر متصوری به فعلیت میگراید؟

هر آنچیزی که ما آنرا تصور میکنم آیا امکان به فعلیت رسیدن آن است یعنی امکان دارد بوجود بیاید؟

4 پسندیده

بحث خیلی خوبیه

چند تا جمله بگم.

به هرچی فکر کنی سرت میاد
خواستن توانستن است
از ته قلبت بخواه برات پیش میاد

از این جملات زیاد داریم. تجربه شخصی به من میگه که این موضوع حقیقت داره و توانایی های درک نشده ذهن انسان یا دست های پشت پرده درک نشده برای ما روی خواسته های ما تاثیر دارند. برای من پیش اومده که به چیزی که میخوام رسیده باشم، فقط نکته اش این بوده که هر سری یه بهایی داشته برام و از آسمان فرود نیومده. گاهی به بهای جان کسی تموم شده. (شاید من الکی ربطش داده باشم اما حسیه که داشتم و دارم). خیلی هاش هم هنوز اتفاق نیوفتاده. اینکه چه چیزی رو طلب کنیم مهمه و در زمان رسیدن بهش، نوع رسیدن بهش و وضعیت ما وقتی بهش میرسیم خیلی تاثیر داره.

به نظر خودم نشأت گرفته از قدرت درونی و ذهنی ماست و در واقع همه انسان ها یک موجود واحد ماورایی (روحی) رو تشکیل میدن که کار همه رو راه میندازه با استفاده از بقیه. مثل کلونی مورچه ها فقط فرقش اینه که تشخیصش برای ما سخته و هنوز به این بخش از توانایی ذهنمون واقف نشدیم :thinking:

خیلی سوال خوبی بود :ok_hand:

5 پسندیده

تواناست بر هر چه او ممکن است / گر آن چیز جنبنده یا ساکن است(خرد نامه حضرت نظامی)

خداوند با آن عظمت فقط به ممکنات تواناست. تصورات هم اگر امکان فعلیت داشته باشد. بله.

3 پسندیده