آیا همه‌ی موجودات زنده یه جد مشترک دارن؟

آیا حیات روی زمین از نسل یک موجود زنده شروع میشود یا آغاز حیات چندین بار رخ داده؟

چه شواهدی در این زمینه وجود داره؟

حیات روی زمین

2 پسندیده

اعتقاد فعلی بر اینه که منشا حیات برای تمام موجودات زنده یکیه. دلیلی که براش میارن هم مکانیسم‌های ثابت مولکولی در تمام موجودات زنده‌ی شناخته شده و منطق یکسان کد شدن اطلاعاته (همه ژنوم دارن، تو همه به یه روش کدها خونده میشن، کدها معنی یکسان دارن).

به اون سلول اجدادی اولیه LUCA میگن.

3 پسندیده