آیا همیشه شماره تلفن موبایل با ۹ شروع می‌شود؟

نیاز دارم که شماره تلفن ورودی کاربر رو بررسی کنم که آیا شماره موبایل است یا خیر.
جدا از تلفن‌هایی که روی یک موبایل تغییر مسیر می‌دهند، تا به حال شماره موبایلی ندیدم که با ۹ شروع نشده‌باشد.
تصور من این است که شماره‌های موبایل ایران همگی با ۹ شروع می‌شوند. آیا این درست است؟
در کشورهای دیگر هم همین طور است؟
آیا در این باره استاندارد مستندی داریم؟

3 پسندیده

كنجكاوى جالبى بود، بله پيش شماره هاى ايران همه با ٩ شروع ميشن:

ولى ساير جاهاى دنيا نه، براى كشورهاى ديگه تو ويكى مقاله نديدم ولى شماره تماس يكى از دوستان بعد از كد كشور عدد ٣ بوده نه ٩.

2 پسندیده