آیا واقعا آدمها انرژی های ساطع کننده دارند؟

آیا چیزی شبیه به انرژی مثبت و یا منفی که آدمها رو جذب یا دفع کنه و یا باعث شه پیش یکی باشیم و عظمت یا مهربانیشو احساس کنیم یا صرفا برداشت خودمونه

5 پسندیده

لیست انرژی های کشف شده موجوده چیزی به اسم انرژی انسانی نداریم. شاید طرف هیکل خیلی بزرگ باشه و عظمتش احساس بشه و انرژیش نه

1 پسندیده

به نظرم بله چون ما از اتم تشکیل شدیم اتم ها هم رفتار موجی و ذره ای دارن پس شاید بتونیم امواجی از خودمو ساتع کنیم که روی دیگران تاثیر مثبت یا منفی بذاریم.

4 پسندیده

همه کس نه!!!
ولی کسانی که روی اراده شان خیلی کار میکنند به تدریج روحشان بزرگ میشود و…

1 پسندیده