آیا واقعا آدمها انرژی های ساطع کننده دارند؟

آیا چیزی شبیه به انرژی مثبت و یا منفی که آدمها رو جذب یا دفع کنه و یا باعث شه پیش یکی باشیم و عظمت یا مهربانیشو احساس کنیم یا صرفا برداشت خودمونه

2 Likes

لیست انرژی های کشف شده موجوده چیزی به اسم انرژی انسانی نداریم. شاید طرف هیکل خیلی بزرگ باشه و عظمتش احساس بشه و انرژیش نه