آیا پی آر پی صورت برای از بین بردن لک صورت موثر است؟

من یه سوختگی بر اثر برخورد با بخاری برقی به صورتم داشتم . بعد از اون یه لک کوچیک بالای پیشونیم افتاد. خواستم ببینم آیا پی آر پی صورت برای از بین بردن لک صورتم تاثیری داره یا باید یه روش دیگه رو انتخاب کنم؟

کجای صورتته؟ من پوست پیشونیم سوخته بود تو یه کلینیک زیبایی پی آر پی کردم خیلی بهتر شد