آیا کتاب قالب خوبی برای بروز ارزش نهفته در محتوای پادپرس هست؟ چرا؟

به نظرتون گردآوری و ویرایش در قالب کتاب چقدر میتونه به جذابیت مطالب کمک کنه؟ به جز کتاب، چه راههای جالبی برای ارائه محتوای پادپُرس به جامعه به ذهنتون میرسه؟

4 پسندیده

کتاب خوندن خیلی وقت گیره از نظر من، من خیلی با وسواس کتاب میخونم
به نظرم شاید بشه توی پادکست راحت تر گفت، از مخاطب هم وقت کمتری میگیره
تعداد مخاطب های پادکست هم فکر کنم بیشتر بشه

3 پسندیده

با این نرخ سرانۀ مطالعه و شبکه‌های اجتماعی، تصور نمی‌کنم کسی زیاد راغب به کتاب باشه، مخصوصاً وقتی انتشارات رسمی نباشه.

2 پسندیده