ابزارهای پادپرس برای حل مسأله رو چطور پیدا کنم؟

توی پادپرس روشهای مختلفی مثل انفجار ستاره‌ای برای حل مسأله وجود داره.
آیا صفحه‌ای داریم که دستورالعمل این روشها رو برامون لیست کرده‌باشه؟
چون هر بار برای رسیدن بهش، مجبورم انفجار ستاره‌ای رو جستجو کنم و بعد از گذر کردن از ۳ لینک داخلی پادپرس به صفحه دستورالعمل برسم.
احتمالاً روشهای پیشرفته دیگری هم هستند که ازشون بی‌خبرم. این روش‌ها رو چطور میتونم در پادپرس ببینم؟

1 پسندیده