ازدواج برای مردان محدودیت بیشتری به وجود می آورد یا زنان؟

ازدواج به معنی تعهد متقابل، محدودیتهایی در زمینه‌های مختلف رو با خودش داره. به طور کلی این محدودیتها برای زنان بیشتر هست یا مردان؟

6 پسندیده

مونده به جوامع ، ولی در جامعه کمتر توسعه یافته زن بیشتر محدود میشه

1 پسندیده