از «همزاد پنداری» چی می‌دونید؟ در موردش تجربه‌ای دارید؟

خیلی وقتها می‌شنویم از آدمهای اطرافمون که با شخصیت یه داستان یا فیلم همزادپنداری میکنن. چیزی که از این نوع رفتارها میشه فهمید اینه که طرف خودش رو جای شخصیت داستان میزاره. آیا این مفهوم درستی از همزادپنداریه؟ واقعا از نظر علمی و مفهومی، همزاد پنداری یعنی چه؟

همزاد پنداری

5 پسندیده

«همزادپنداری» کنیم یا «همذات پنداری»؟!

2 پسندیده