از اینترنت ماهواره‌ای همگانی چی می‌دونین؟

شرکت اسپیس ایکس SpaceX اولین سری از ۱۲۰۰۰ ماهواره خودش برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای همگانی رو شروع کرد:

از نحوه کار این طرح چی می‌دونین؟ مثلا فرستنده و گیرنده به چه صورت خواهد بود؟ برای کجاها قابل دسترس هست؟

2 پسندیده