از جنگ بگوییم - هر روز یک کتاب

«از جنگ بگوئیم»؛ دیوید سیمور، مترجمین : ریاحی/ برکت

دیوید سیمور عکاس معروف اروپایی در این کتاب عکس های تکان دهنده ای ازاروپای بعد از جنگ قرار می دهد. هر عکس را نوشته ای همراهی می کند و از میان آن به عمق سیاهی و تباهی آرمان های جنگ افرزان جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن در زندگی کودکان سفر می کنیم.

لینک دانلود نسخه زبان اصلی کتاب «از جنگ بگوییم»

اگر کتاب را خوانده‌اید بگویید از کدام قسمت آن خوشتان آمده و یا اگر سوالی دارید مطرح کنید تا راجع به کتاب «از جنگ بگوییم» گپ بزنیم.

8 پسندیده