از محصولات ترا ریخته چه میدانید؟

آیا محصولات دستکاری شده ژنتیک سرطان زاست؟

از آنجا که محصولات دستکاری شده ژنتیک نیاز به کود و سم پاشی ندارند آیا استفاده از آن به صرفه است؟

4 پسندیده

خیر سرطان‌زا که نیستند، هیچ مشکلی هم دیده نشده ایجاد کنند.
معمولن برای داروها یا فراورده‌های خوراکی من‌دراوردی بین 10-15 سال زمان لازمه تا بفهمیم مشکلی ایجاد می‌کنند یا خیر. محصولات تراریخته از سال 1994 (بیش از 20 سال تا به امروز) تو بازار وجود دارن و مشکلی ایجاد نکردن.

سوال دیگه‌ای که میشه پرسید اینه که:
محصولات تراریخته چطور می‌تونن سرطان‌زا باشن؟ و لازمه پاسخ به اون اینه که سازوکار سرطان رو بدونیم.

سوال خوبی‌ه، ممنون.

2 پسندیده