از نظر شما «نهایت تلاش» چه معیاری داره؟

از تکیه کلامهای معمول در نصیحتهای روزمره، اینه که نهایت تلاشت رو انجام بده. این نهایت تلاش یعنی تا کجا؟

چه معیاری وجود داره که آدم بفهمه نهایت تلاش رو انجام داده یا نه؟ کجاها لازمه نهایت تلاش انجام بشه، کجاها باید دست از تلاش کشید و تمام انرژی خودمون رو مصرف نکنیم؟

5 پسندیده

به نظرم نهایت تلاش، برای هرفردی بسته به توانایی ها، ظرفیت، دیدگاه، اولویت و معیارهایی که توی زندگی داره و همین طور سطح انتظار و توقع از خود، میتونه متفاوت باشه.

درکل من تا جایی که مطمئن باشم به سلامتی و جسمم همینطور روح و روانم آسیبی وارد نمیشه، و به یه سطح قابل قبول از رضایت درونی از خودم برسم، تلاشم رو میکنم.

4 پسندیده