از نظر شما مفهوم فرا انسان در فلسفه نیچه چیست؟

نیچه یکی از فیلسوف های تقریبا معاصر ماست که درک کردن آثار و سیستم فکری اش کار راحتی نیست او در کتاب چنین گفت زرتشت از مفهومی با عنوان ابر انسان یا فرا انسان پرده برمیداره. ابر انسان نیچه طبق مطالعه بنده این ویژگی هارو داره :

  1. از راه خودش میره، عرف جامعه اخلاقیات حاکم بر جامعه و هر چیزی که عوام اصل بپذیرن و این به معنای آنارشیسم نیست. کسی که تقریبا به ایده آل های شخصی خود بیشتر بها میده

  2. از رنج کشیدن طفره نمیره، اگه کسی به راه خودش ایمان داره پس رنج کشیدن هم بخشی از فرآینده و دلیلی هس بر رفتن در راه خود.

  3. زندگی را در سطح کره زمین میبینه، با تمام وجودش زندگی میکنه بموقع زندگی میکنه و بموقع میمیره.

  4. از خطر یک زندگی ایمن باید خود را وارهاند، یعنی زیستن در اوج ناپایداری و خطر و زندگی اینطوری هم هس تنها معیار ثابت زندگی اینه که ثابت نیست.

حالا شما دوستان اگه خوانش بهتری از فلسفه نیچه دارین یا نکات جالبی دارین بفرمائید. و کلا نظرتون راجب فلسفه و چیستی زندگی و مفهومی بنام انسان چیه؟

3 پسندیده