از واحد پول ترکیه سر در میارین؟

اگه بخوایم 30 میلیارد پول ایرانو به یورو چنج کنیم میشه 1میلیون یورو

من فکر میکنم ارزش پول کشورمون از زور تحریم ها ب این افتضاحی شده

اگه بخام ترکیه زندگی کنیم بازم خیلی بهتره لیر ترکیه معادل 3500تومنه

خاستم بدونم اگه 30 میلیاردو ببریم ترکیه از اونجا میشه به یورو تبدیلش کرد؟
بعد من از واحد پول ترکیه سر در نمیارم

9.00567 لیر؟ میشه چقد؟

:joy:چی نوشتم
یه صراف تگ کنین

لقمه رو دور دهن میچرخونی فقط

2 پسندیده

چرا؟
بخاطر دستمزد صرافی و مالیات؟