از چی می‌ترسی؟

بیشتر از همه👇🏻
:one::point_left:t2:از چه جانوری می‌ترسی؟
من : رتیل
:two::point_left:t2:از چه شیء می‌ترسی؟
من : آمپول
:three::point_left:t2:از چه مکانی می‌ترسی؟
من : تیمارستان (بخش قاتلین روانی)

شما چطور؟

3 پسندیده

ترس از جمعیتی که حرف درست و منطقی رو نفهمن یا بفهمن و خودشون رو بزنن به اون راه.

2 پسندیده

هم از زندگی هم از مرگ

2 پسندیده

من برای جانور از خرمگس می ترسم
برای شئ چیزی به ذهنم نمیرسه ولی قبلا آمپول بود.
برای مکان قبلا از زیر تخت می ترسیدم ولی الان با اینکه می دونم هیچ چیزی نیست ولی ترس به دلم مونده و موقع خواب دست و پام رو از تخت آویزون نمی کنم.

2 پسندیده

خرمگس؟ علتی هم داره؟

از این چیزا نمی ترسم… فقط از پشه ک اونم نیش میزنه…خب چیکارش کنم گنا داره بکشمش؟… البته نمیشه اینا رو اسمشو ترس گذاشت
یادمه وقتی مریض میشدم میگفتم امپول بزنم خوب میشم… الانم سه یا شیش ماه یک بار میرم برای تزریق…ن اون تزریق…تزریق خوب
مکان؟؟؟؟
نمیترسم ولی بدم میاد…
مصلا (کیبوردم س سه نقطه نداره صاد میذارم)
مصلا خونه پدربزرگ مادریم…

1 پسندیده