از کجا میشه برای «افزایش درآمد» مشاوره گرفت؟

چه راه‌هایی برای دریافت مشاوره افزایش درآمد شخصی در ایران سراغ دارید؟
چطور میشه برای افزایش درآمد معقول و براساس شرایط شخص و البته در بازه زمانی کمتر، هدف‌گذاری و طراحی و اقدام کرد؟
چه منابع و مراجعی معتبری سراغ دارید؟ ایده‌های معجزه‌طور بعضی کتاب‌ها و سخنران‌ها و همایش‌ها رو قبول دارید؟

5 پسندیده