از گفتگوی مجازی، برای تسهیل چه اتفاقات خوبی میشه بهره برد؟

به نظرتون چه جوری میشه از گفتگوی مجازی به نفع اتفاقات اطرافمون، مثلا در حوزه‌ی آموزش یا سرگرمی یا … بهره برد؟

چه تجربه‌ها یا مشاهداتی در زمینه‌ی استفاده‌ی افراد از چنین گفتگوهایی سراغ دارین؟

Roman_forum_cropped-2
تصویر: یکی از فوروم های معروف رم هست، یعنی میدان‌های عمومی برای گفت‌وگوی مردم در قدیم.

در ادامه‌ی موضوع گفتگوی مجازی چه تفاوتهایی با گفتگوی حقیقی داره؟

3 پسندیده