از یه هفته استراحت چجوری میشه استفاده بهتری برد؟

چجوری میشه بعد از یه هفته استراحت و یا مرخصی، احساس رضایت به آدم دست بده؟

هفته پیش بعد از 5 ماه فعالیت پادپُرسی گونه، یه هفته مرخصی گرفتم و پاشدم رفتم خونه. اولویتام واسه اون یه هفته: خونواده و بعدش رفقا بودن. منتها بعد از یه هفته به نظرم اومد به اندازه کافی بهشون نرسیدم. به نظرم تایمش خوب و شاید حتی زیاد بوده باشه. ولی برنامه ریزی بدی که کردم(و البته هربار تکرارش میکنم) باعث شد لزوماً احساس رضایت بهم دست نده.
شما معمولاً برای اینکه از تعطیلات و یا برنامه های تفریحی-خونوادگی-دوستانه تون رضایت کافی بدست بیاریم چه کار میکنین؟

4 پسندیده

بیا پیش من…

2 پسندیده

کارهایی که انرژی مثبت خودم رو بالا ببره
تقریبا اکثر اوقات رو این کار متمرکزم

1 پسندیده