استفاده از آب خاکستری

سلام:smiley:
به نظرم زمان اون رسیده که به مفاهیم ساخت و ساز ناب و مدیریت ساختی بیشتر اهمیت بدیم. این مباحث در صرفه جویی انرژی هم مطرح میشه. استفاده مجدد از آب استفاده شده برای مواردی غیراز آشامیدن مثل شستشو یا دستشویی ها.

برای هم‌افزایی بیشتر به موضوع مشابه زیر منتقل شد: فردا که آب نداریم چه می کنیم؟