اسرار شعر مولانا- پیر منم جوان منم دولت جاودان منم

این شعر مولانا اسراری داره داخلش که شاید کمتر کسی بهش توجه کنه ولی با چند بار خوندش میتونید کمی درک کنید این شعر به ظاهر ساده رو
مثلا او در ابتدا می گوید «من نه منم» و با آن تاکید مواکدی میکند بر شعار اصلی خود یعنی نفی منیت، ولی گویا بلافاصله متوجه میشود که این نفی به شکل کاملی صورت نگرفته و «من» قبل از «نه منم» کار را خراب کرده و آن من نخست هنوز نفی نشده است، به همین خاطر ظریف کاری می‌کند و این بار کلمه نفی «نه» را قبل از «من» اول به کار می‌برد و می‌گوید «نه من منم» و با این جابجایی او به طور کامل می‌خواهد منیت خود را نفی کند.


پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم
یار مگو که من منم ،من نه منم ،نه من منم
گر تو توئی و من منم ،من نه منم ،نه من منم
عاشق زار او منم ، بی دل و یار او منم
یار و نگار او منم ، غنچه و خار او منم
لاله عذار او منم ، چاره ی کار او منم
بر سر دار او منم ، من نه منم ، نه من منم
باغ شدم ز ورد او ، داغ شدم ز پیش او
لاف زدم ز جام او ، گام زدم ز گام او
عشق چه گفت نام او من نه منم،نه من منم
دولت شید او منم ، باز سپید او منم
راه امید او منم ،من نه منم ،نه من منم
گفت برو تو شمس حق، هیچ مگو ز آن و این
تا شودت گمان یقین ،من نه منم ،نه من منم

3 پسندیده

من این شعر را در دیوان شمس ندیده ام!!!
تنها شعری که قافیه منم دارد زین دو هزاران من و ما هست

2 پسندیده

این شعر در کتابی مجزا توسط مولانا تالیف شده که نسخه اصلیش هنوز پیدا نشده

1 پسندیده

چقدر لذت بخشه !
پیر به معنای مرشد و راهنما و فرد پخته، هم هست . جوان هم به معنای کسی که در راه آموزش هست و یاد میگیره و کسی که نشاط داره . یه جایی از یه بزرگی میخوندم که گفته بود استاد واقعی کسیه که هم یاد بده هم یاد بگیره.تیر منم کمان منم اگر به معنی تیر و کمان عادی بگیریم میشه اینکه من هم وسیله هدفم و هم اسباب دیگر که در راستای این وسیله هستند ولی معنی دومی که به نظرم درست تر هم به نظر میاد اینه که من هم اون تیر نگاه هستم و هم اون ابروهای کمانی شکل معشوق و در واقع هم شاهدم و هم مشهود.

جمع تضادها

1 پسندیده