اسم اولین کتابت رو چی میذاری؟

من خودم: دختری با قلب بزرگ

ما هیچ وقت نمیمیریم روز مرگمان تولدی دوباره ای است روزی تلخ و شیرین بین مردن و زنده شدن در جسمی دیگر در تاریخی دیگر تناسخ وجود دارد و شاید تو هزار سال قبل. بعد از مرگت به دنیا بیایی زمان ساخته ذهن ماست همدیگر را در هر جسمی که هستیم دوست بداریم.

1 پسندیده